www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Nidaros » Nidaros

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Nidaros bispedømme

I Nidaros bispedømme er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. I Kirkemøtevedtaket fra 2001 ble alle bispedømmer oppfordret til å danne lignende grupper etter modell fra Bjørgvin. 18. september 2002 startet "Ressursgruppa for Forbruk og rettferd" opp i Nidaros. Det er laget egne nettsider om miljø og rettferd i Nidaros.

Nyhetssak fra oppstarten

Mer informasjon finner du på gruppens facebook-side. 

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Nidaros:

Britt Arnhild Wigum Lindland
Rådgiver

Adresse:
Nidaros Bispedømme
Erkebispegården
7013 Trondheim

Tlf: 73 53 91 00

Epost: britt.arnhild.lindland@kirken.no

Stoff fra arrangementer og aktiviteter: 

Konferansen "Mat og handel - samtaler om bærekraft og solidaritet", Trondheim 25.-26. september 2007

 

SE HELE NYHETSLISTEN