www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Nidaros » Ressursgruppa i Nidaros

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Nidaros bispedømme

RESSURSGRUPPA FOR FORBRUK OG RETTFERD I NIDAROS

Ressursgruppa for forbruk og rettferd i Nidaros ønsker å være pådrivere i arbeidet med miljø og rettferd i bispedømmet. Det ble gjort vedtak i Nidaros bispedømmeråd i jamuar 2002 om å opprette en ressursgruppe etter modell fra Bjørgvin. Gruppa hadde sitt første møte 18. september 2002.
Les nyhetssak om første møte

Ta gjerne kontakt med oss!

Medlemmene av ressursgruppa, pr. desember 2002:

Navn

Funksjon

Telefoner

Epost

Britt Arnhild Wigum Lindland

Rådgiver i Nidaros bd

A: 73539110
P: 72848144
M: 92239478

britt.arnhild.lindland
@kirken.no

Eli Dalsaune

Kirkens Nødhjelp

A: 73526910
P:
M: 93405099

eld@nca.no

Signy R. Overbye

Regionleder
Grønn hverdag

A: 72875662
P: 72870983
M: 95159001

midt-norge@gronnhverdag.no

 

 

Jon Henrik Gulbrandsen

Korsvei

A: 73526844
P: 73932451
M: 97756440

jon.h.gulbrandsen
@sensewave.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Margit Sødal

Orkdal menighet

A:
P: 72489138
M:

d-hel@frisurf.no

Alice Bratsberg

Tempe og Leira menigheter

A:
P:73967793
M:

 

SE HELE NYHETSLISTEN