www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Sør-Hålogaland » Sør-Hålogaland

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Sør-Hålogaland bispedømme

I Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland fylke) er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. I Kirkemøtevedtaket fra 2001 ble alle bispedømmer oppfordret til å danne lignende grupper etter modell fra Bjørgvin. 25. mars 2003 startet "Ressursgruppa for miljø og rettferd" opp i Bodø.

Link til bispedømmets egne miljø- og rettferdssider

Nyhetssak fra oppstarten

Kontaktinformasjon for ressursgruppa

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Sør-Hålogaland:

Brita Bye
Diakonirådgiver

Adresse:
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmersv. 11
8003 Bodø

Tlf: 75 54 85 50

Epost: brita.bye@kirken.no

 

SE HELE NYHETSLISTEN