www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Sør-Hålogaland » Ressursgruppa i Sør-Hålogaland

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Sør-Hålogaland bispedømme

RESSURSGRUPPA FOR MILJØ OG RETTFERD I SØR-HÅLOGALAND

Ressursgruppa for miljø og rettferd i Sør-Hålogaland ønsker å være pådrivere i arbeidet med miljø og rettferd i bispedømmet. Den hadde sitt første møte 25. mars 2003. Les nyhetssak om oppstarten

Ta gjerne kontakt med oss!

Medlemmene av ressursgruppa, pr. januar 2007:

Navn

Funksjon

Telefoner

Epost

Brita Bye

Rådgiver for diakoni i Sør-Hålogaland bd

A:75548564
P:75580643
M:90724927

brita.bye(alfakrøll)kirken.no

Hilda Kristin Hanssen

Regionskonsulent KN Nordnorge

A:77654422
P:
M:91311615

hkh(alfakrøll)nca.no

Eva Braseth

Framtiden i våre hender

A:
P:
M:91586809

eva.braseth(alfakrøll)gmail.com

Harold Holtermann

Sokneprest i Hemnes

A:75197533
P:
M:95791845

sogneprest(alfakrøll)hemnes.kirken.no

Sigmund Gulliksrud

Leder, prosjektleder i Saltdal

A:75691422
P:75691849
M:48240462

siggul(alfakrøll)start.no

Unni Leiros Pettersen

Organist i Evenes

A:
P:
M:91110215

unni.leiros.pettersen(alfakrøll)gmail.com

Randi K. Sivertsen

Miljø- og rettferdsrådgiver

A:
P:
M:90954536

randi.karin.sivertsen(alfakrøll)kirken.no

 

SE HELE NYHETSLISTEN